1.,2. Przebudowa i rozbudowa bud. zabytkowych w Suwałkach (realizacja 20010-2011 r.)
3. Budynek letniskowy w Dubowie, gm.Sejny (realizacja 2005-2006 r.)
4. Budynek mieszkalny w Suwałkach (realizacja 2005-2006 r.)
5. Budynek mieszkalny w Suwałkach (realizacja 2008 r.)
6. Budynek obsługi samochodó ciężarowych (rozpoczęcie budowy marzec 2012 r.)
7. Wejście do firmy ORTIS w Suwałkach (projekt 2004 r. nie zrealizowany)
8. Budynek usługowy w Suwałkach (projekt 2008 r. nie zrealizowany)
9.,10 .Rozbudowa baru w Szypliszkach (w trakcie realizacji)
11. Budynek mieszkalny w Rosochatym Rogu (w trakcie realizacji)
12. Budynek mieszkalny w Płocicznie (w trakcie realizacji)
13. Rozbudowa stacji paliw w Augustowie (realizacja 2009-2010 r.)
14.,15.,16.rozbudowa pawilonu stacji paliw PKS w Suwałkach, (projekt 2009 r. nie zrealizowany)
17. Budynek mieszkalny w Suwałkach (w trakcie realizacji)
18. Leśniczówka, gm.Płaska (w trakcie realizacji)
17. Budynek mieszkalny w Suwałkach (w trakcie realizacji)
18. Budynek usługowy w Sejnach (realizacja 2011 r.)
19. Budynek mieszkalny w Augustowie (realizacja 2005 r.)
20.,21. Budynek mieszkalny w gm.Giby (realizacja 2009-2010 r.)
22.,23. Budynek usługowy w gm. Kruklanki (realizacja 2012-2013r.)
24. Budynek handlowo-usługowy w Suwałkach (w realizacji)
25. Budynek mieszkalny w gm. Suwałki (realizacja 2012-2013r.)
26. Totem Suwałki Blues Festival w Suwałkach (realizacja 2014r.)
27.-29. Budynek handlowo-usługowy w Suwałkach (realizacja 2013-2014r.)